Thuiszorgtoelage

Deze toelage is een uiting van waardering en steun voor personen die hun zorgbehoevende bloed- of aanverwanten tot de tweede graad (ouder, grootouder, broer of zus) thuis opnemen en verzorgen. Deze thuiszorgtoelage wordt niet uitbetaald aan mantelzorgers die het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden genieten. 

Voorwaarden
  • De hulpbehoevende persoon is ouder dan 65 jaar
  • Woont daadwerkelijk in bij bloed- of aanverwanten tweede graad
  • Het maandelijks inkomen is lager dan anderhalve maal het bedrag van inkomstengarantie voor ouderen (IGO)
  • Het bedrag van de thuiszorgtoelage is afhankelijk van de hulpbehoevendheid en het inkomen van de bejaarde.