Huisvuilzakken incontinentiemateriaal

Sommige inwoners komen in aanmerking voor gratis huisvuilzakken. Moet je incontinentiemateriaal aankopen, ben je blijvend stomapatiënt of heb je peritoneale- of thuisdialyse? Dan kan je jaarlijks huisvuilzakken verkrijgen.

Heb je alle nodige documenten?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • Indien er sprake is van incontinentie, breng je ook de aankoopbewijzen mee dat je in het afgelopen jaar voor €450 aan incontinentiemateriaal hebt aangekocht. Stomapatiënten of inwoners die peritoneale- of thuisdialyse moeten geen aankoopbewijzen kunnen voorleggen.
  • Een ingevuld medisch attest van een erkend geneesheer

Medisch attest