Partners

Het Huis van het Kind wil zich ontwikkelen tot een netwerk van partners die lokale informatie- en ontmoetingsplaatsen moeten worden voor alle kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en opvoedingsverantwoordelijken. Als partner teken je een engagementsverklaring; dit wordt voorgelegd en goedgekeurd door de stuurgroep. Elke partner heeft het recht om voorstellen te doen in het kader van de doelstellingen van het Huis van het Kind. Er is altijd ruimte om als nieuwe partner in het samenwerkingsverband te stappen. Er zal steeds melding gemaakt worden van mogelijke nieuwe partners in elke interne en externe communicatie.

Heb jij interesse om partner te worden? Lees hier meer over het engagement en hoe je dit kan aanvragen.

Als je partner bent, kom je ook in aanmerking om je projectsubsidies aan te vragen. Dit kan via het aanvraagformulier.

Huidige partners: Vrij CLB Trikant, Vlindertijd, Bibliotheek Izegem, Gezinsbond Izegem, i-Mens kinderopvang, sociale dienst Izegem, vzw Engelbewaarder, Moortgat Bemiddeling Izegem, Gezinsbond Kachtem, Kind en Preventie vzw, Matrjoshka's, Prizma VTI, VIVA-SVV.