Ondersteuning thuis

Mensen die een dagje ouder worden, hebben soms vragen over het al dan niet aanvragen van thuiszorg. Meestal weet men niet goed op welke diensten je allemaal beroep kan doen. Voor al jouw vragen kan je (gratis) terecht bij de thuiszorgcoördinatoren. Zij maken je wegwijs in het aanbod van thuiszorg. Maak hiervoor een afspraak.

Indien nodig, legt  de thuiszorgcoördinator de nodige contacten en wordt de inschakeling van de hulp verder opgevolgd. Op deze manier bewaken we de kwaliteit in de thuiszorg.