Ondersteuning thuis

Mensen die een dagje ouder worden hebben soms vragen over het al dan niet aanvragen van thuiszorg. Meestal stelt men zich de vraag op welke diensten ze beroep kunnen doen.

Met al deze vragen kan men terecht bij de thuiszorgcoördinatoren. Er kan een afspraak gemaakt worden op bureel of de thuiszorgcoördinator komt bij u thuis langs en geeft u alle informatie over wat er bestaat van thuiszorg (zowel over interne als externe diensten, thuiszorghulpmiddelen, tegemoetkomingen…)

Deze informatieverstrekking is gratis en staat open voor iedereen. Indien nodig, kan de thuiszorgcoördinator de nodige contacten leggen en wordt de inschakeling van de hulp verder opgevolgd. Op deze manier bewaken we de kwaliteit in de thuiszorg.