Lokale criteria IKT-plaatsen MJP Kind en Gezin

Vooraankondiging lokale criteria – meerjarenplanning IKT-plaatsen kinderopvang

De Vlaamse regering maakt de komende legislatuur middelen vrij om nieuwe plaatsen inkomenstarief (trap 2A) te subsidiëren. Kinderopvanginitiatieven kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor deze gesubsidieerde IKT-plaatsen. Voor de stad Izegem worden vanaf 2021 zeven extra IKT-plaatsen gesubsidieerd.

In de loop van februari zal via Kind en Gezin een oproep gelanceerd worden om je aanvraag voor nieuwe IKT-plaatsen in jouw kinderopvang in te dienen. Meer informatie hierover vind je via de website van Kind en Gezin.

Meer info

Lokale criteria

Als lokaal bestuur creëerden we ook enkele lokale criteria. Wanneer je een aanvraag zal indienen bij Kind en Gezin, is het ook belangrijk om jouw dossier bij de stad in te dienen. Zo kan de stad een lokaal advies opstellen naar Kind en Gezin.

In de loop van februari 2021 ontvangen alle geregistreerde kinderopvanginitiatieven een mail met het stedelijke aanvraagformulier. Je krijgt een maand de tijd om dit in te dienen.

Naar het aanvraagformulier

De lokale criteria worden gescoord op 18 punten, maar worden verrekend op 8 punten in het advies naar Kind en Gezin. We lijsten de lokale criteria voor je op:

 • Betrokkenheid van de organisator (= opvanglocatie) bij de stad (totaal: 2 punten)
  • Deelname of engagement om deel te nemen aan de vergaderingen van het lokaal loket kinderopvang (LOK) en tekent hiervoor de opgestelde engagementsverklaring (1 punt)
  • Actief meewerken aan het lokaal loket kinderopvang, opvolgen van de aanvragen, input geven, doorverwijzen, ... via de Kinderopvangwijzer (1 punt)
 • De opvanglocatie is gesitueerd in een prioriteitswijk van het lokaal loket kinderopvang (totaal: 7 punten)
  • De opvanglocatie is gesitueerd in het centrum van Izegem (4 punten)
  • De opvanglocatie is gesitueerd in één van de meest kwetsbare buurten van de stad (3 punten)
   • De meest kwetsbare buurten op basis van inkomen zijn: wijk centrum West, Paterswijk en Wijk centrum Oost. (Meer info)
 • De opvanglocatie werkt met flexibele uren (totaal: 7 punten)
  • De opvanglocatie heeft ruimere opvanguren dan de standaard opvanguren binnen de stad. Met ruimer wordt bedoeld: minimum uitbreiding van 30 minuten voor of na de standaarduren (6.30 uur en 18 uur). (4 punten)
  • De opvanglocatie is langer open dan 18.30 uur (1 punt)
  • De opvanglocatie biedt flexibele opvanguren tijdens het weekend en/of de nacht aan (2 punten)
 • De opvanglocatie voorziet ruimte om in te gaan op dringende vragen (totaal: 2 punten)
  • De opvanglocatie heeft in het huishoudelijk reglement een procedure voorzien voor dringende opvangvragen (1 punt)
   • Indien je nog geen huishoudelijk reglement hebt, kan je een verklaring op eer toevoegen.
  • De opvanglocatie engageert zich er toe om jaarlijks het daarvoor ontwikkelde registratieformulier van het lokaal loket in te vullen om zo te evalueren in welke mate zij dringende opvangvragen hebben opgevangen (1 punt)

De uitgebreide uitleg bij deze criteria vind je in het goedgekeurde gemeenteraadsdossier van 18/01/2021.
Naar het reglement

Voor meer informatie kan je terecht bij het lokaal loket kinderopvang.