Lokale criteria IKT-plaatsen MJP Kind en Gezin

 Momenteel zijn er geen vrije IKT-plaatsen kinderopvang.

De lokale criteria worden gescoord op 18 punten, maar worden verrekend op 8 punten in het advies naar Kind en Gezin. We lijsten de lokale criteria voor je op:

 • Betrokkenheid van de organisator (= opvanglocatie) bij de stad (totaal: 2 punten)
  • Deelname of engagement om deel te nemen aan de vergaderingen van het lokaal loket kinderopvang (LOK) en tekent hiervoor de opgestelde engagementsverklaring (1 punt)
  • Actief meewerken aan het lokaal loket kinderopvang, opvolgen van de aanvragen, input geven, doorverwijzen, ... via de Kinderopvangwijzer (1 punt)
 • De opvanglocatie is gesitueerd in een prioriteitswijk van het lokaal loket kinderopvang (totaal: 7 punten)
  • De opvanglocatie is gesitueerd in het centrum van Izegem (4 punten)
  • De opvanglocatie is gesitueerd in één van de meest kwetsbare buurten van de stad (3 punten)
   • De meest kwetsbare buurten op basis van inkomen zijn: wijk centrum West, Paterswijk en Wijk centrum Oost. (Meer info)
 • De opvanglocatie werkt met flexibele uren (totaal: 7 punten)
  • De opvanglocatie heeft ruimere opvanguren dan de standaard opvanguren binnen de stad. Met ruimer wordt bedoeld: minimum uitbreiding van 30 minuten voor of na de standaarduren (6.30 uur en 18 uur). (4 punten)
  • De opvanglocatie is langer open dan 18.30 uur (1 punt)
  • De opvanglocatie biedt flexibele opvanguren tijdens het weekend en/of de nacht aan (2 punten)
 • De opvanglocatie voorziet ruimte om in te gaan op dringende vragen (totaal: 2 punten)
  • De opvanglocatie heeft in het huishoudelijk reglement een procedure voorzien voor dringende opvangvragen (1 punt)
   • Indien je nog geen huishoudelijk reglement hebt, kan je een verklaring op eer toevoegen.
  • De opvanglocatie engageert zich er toe om jaarlijks het daarvoor ontwikkelde registratieformulier van het lokaal loket in te vullen om zo te evalueren in welke mate zij dringende opvangvragen hebben opgevangen (1 punt)

De uitgebreide uitleg bij deze criteria vind je in het goedgekeurde gemeenteraadsdossier van 18/01/2021.

Naar het reglement

Voor meer informatie kan je terecht bij het lokaal loket kinderopvang.