Inkomen

Leefloon

Als je geen of een te laag inkomen hebt, kan je een leefloon (= basisinkomen) aanvragen bij de sociale dienst. Om in aanmerking te komen voor een leefloon moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Een maatschappelijk werker bekijkt je situatie en onderzoekt of je recht hebt op een leefloon.

Als je een leefloon ontvangt wordt een Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI) opgemaakt. Dit contract wordt in overleg met de sociale dienst en de betrokken persoon opgemaakt. Er wordt rekening gehouden met jouw wensen en nodigen en de mogelijkheden van de sociale dienst.

Andere financiële hulp

Als je budget niet volstaat om de vaste kosten of onvoorziene facturen te betalen zoals huur, gas of elektriciteit, apotheekkosten, ziekenhuisfacturen, huurwaarborg, … dan kan je in sommige gevallen extra financiële steun krijgen van de sociale dienst. Maak hiervoor een afspraak bij de sociale dienst.

Financiële hulp voor senioren

Gepensioneerden kunnen soms moeilijk rondkomen met hun pensioen. Als oudere kan je recht hebben op bijvoorbeeld een verhoogde tegemoetkoming, een inkomensgarantie, een Vlaamse zorgverzekering, ... De thuiszorgcoördinatoren kunnen je hierbij helpen.