Huisdieren

Niet alle dieren zijn geschikt als gezelschapsdier omdat ze bijzondere verzorging nodig hebben of omdat ze te gevaarlijk zijn. De zoogdieren en reptielen die je vrij mag houden, vind je op de zogenoemde positieve lijsten. Voor de andere diersoorten bestaan zulke lijsten niet. Wel zijn er lijsten met dieren die je niet mag houden omdat ze beschermd zijn of onze biodiversiteit bedreigen.

Zoogdieren

De zoogdieren die je als particulier vrij mag houden, vind je op de positieve lijst voor zoogdieren. Zoogdieren die niet op de lijst staan, mag je alleen houden als je daarvoor een erkenning hebt. Voor sommige zoogdieren kan je geen erkenning aanvragen omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen en je deze dieren niet mag houden.

Identificatie, registratie of sterilisatie

Voor sommige zoogdieren is identificatie, registratie of sterilisatie verplicht:

Op huisdierinfo.be vind je meer informatie over het houden van verschillende soorten zoogdieren.

Reptielen houden

De reptielen die je als particulier vrij mag houden, vind je op de positieve lijst voor reptielen. Reptielen die niet op die lijst staan, mag je alleen houden als je daarvoor een erkenning hebt. Die erkenning is niet nodig als je het dier al had voor 1 oktober 2019. Er zijn extra beperkingen voor reptielen die beschermd worden door CITES.

Op huisdierinfo.be vindt u meer informatie over het houden van verschillende soorten reptielen.

Vogels houden

Er is geen lijst met vogels die je mag houden. Toch zijn er beperkingen:

 • Sommige vogelsoorten mag je niet houden omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen. Voorbeelden zijn de nijlgans, huiskraai en heilige ibis.
 • Voor bedreigde vogels die beschermd worden door CITES zijn er extra beperkingen. Voorbeelden zijn bepaalde ara’s en papegaaien.

Hobbypluimvee

Registratie is verplicht bij het houden van hobbypluimvee:

 • vanaf 200 stuks
 • als de dieren bestemd zijn voor de voedselketen
 • als u de dieren (af en toe) op de markt verkoopt.
Roofvogels

Er zijn extra verplichtingen voor het houden van roofvogels en het geven van roofvogeldemonstraties.

Op huisdierinfo.be vind je meer informatie over het houden van verschillende soorten vogels.

Vissen houden

Er is geen lijst met vissen die je mag houden. Toch zijn er beperkingen:

 • Sommige vissen mag je niet houden omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen. Voorbeelden zijn de gestreepte koraalmeerval, amoergrondel, blauwbandgordel en zonnebaars.
 • Voor bedreigde vissen zoals de napoleonvis, die beschermd worden door CITES zijn er extra beperkingen.

Op huisdierinfo.be vind je meer informatie over het houden van verschillende soorten vissen.

Amfibieën houden

Er is geen lijst met amfibieën die je mag houden. Toch zijn er beperkingen:

 • Sommige amfibieën, zoals de Amerikaanse stierkikker mag je niet houden omdat ze als invasieve exoten onze biodiversiteit bedreigen.
 • Voor bedreigde amfibieën die beschermd worden door CITES zijn er extra beperkingen. Voorbeelden zijn bepaalde gifkikkers en axolotls.

Omgevingsvergunning nodig?

In sommige situaties heb je een omgevingsvergunning nodig om jouw dieren te houden. Bijvoorbeeld als je

 • 10 of meer volwassen honden houdt
 • 30 of meer reptielen en amfibieën houdt
 • minstens 1 volwassen amfibie, reptiel of ongewervelde houdt die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar kunnen zijn, zoals schorpioenen, zwarte weduwes en bepaalde pythons

Informeer je daarom altijd bij de dienst omgeving.