Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kunt besparen (bv. door te isoleren). Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of jouw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Voorwaarden

De gratis energiescans zijn voorbehouden voor enkele prioritaire doelgroepen:

 1. een 'beschermde afnemer' (= iemand die recht heeft op de sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit)
 2. een afnemer voor wie een verzoek tot afsluiting van elektriciteit en/of aardgas bij de Lokale Adviescommissie (LAC) werd ingediend
 3. een afnemer met een actieve budgetmeter voor elektriciteit of aardgas
 4. een afnemer die tot de prioritaire doelgroep van de Energielening behoort
 5. een afnemer die huurt bij een sociale huisvestingsmaatschappij, een sociaal verhuurkantoor, een lokaal bestuur of een sociale dienst
 6. een huurder die in 2021 maximaal 528,57 euro huur per maand betaalt

Een energiescan is nooit verplicht. De scan wordt uitgevoerd na vraag of na akkoord van de eigenaar of huurder.

Procedure

Je kan de gratis energiescan online aanvragen bij Fluvius (als je tot een van bovenstaande doelgroepen behoort).

De energiescan kan uitgevoerd worden door de stad, de netbeheerder of een energiesnoeiersbedrijf. De energiescanner komt langs en bekijkt samen met jou hoe je zuiniger met energie kunt omspringen.

 • Je krijgt per kamer handige tips die je meteen kan toepassen.
 • Waar nuttig, plaatst de energiescanner gratis energiebesparend materiaal met een waarde tot 25 euro.
 • Je krijgt een gepersonaliseerd verslag met daarin
  • een overzicht van jouw huidige energiesituatie;
  • de bijhorende energietips;
  • een berekening hoeveel je met die tips zou kunnen besparen.

Meer info en aanvragen