Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Bepaalde deelgebieden van Izegem liggen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare.

Dit komt omdat in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen delen van de gemeenten Roeselare, Izegem en Ingelmunster als regionaalstedelijk gebied beschouwd worden.

Regionaalstedelijke gebieden nemen omwille van hun verzorgingsniveau, hun stedelijke voorzieningen en hun economische structuur een belangrijke plaats in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen in.

Door hun ligging, hun uitrusting en hun voorzieningen hebben ze kwalitatief en kwantitatief grote potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden, stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

Dit houdt in dat een aanbodbeleid moet gevoerd worden om naast het stimuleren van de stedelijke ontwikkeling, ook de lintbebouwing te stoppen en het buitengebied van de stedelijke ontwikkeling te vrijwaren.

Wil je weten in welk bestemmingsplan je perceel gelegen is en welke voorschriften er van toepassing zijn, neem dan contact op met de dienst omgeving.