Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Izegem beschikt over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Dit is een beleidsplan waarin wordt aangegeven hoe in de toekomst de ruimte op het grondgebied ingevuld moet worden.

 

Het plan bepaalt hoe we enerzijds moeten omgaan met de ontwikkeling van het maatschappelijk leven en de ruimtelijke gevolgen die hieruit ontstaan en anderzijds de ruimtelijke mogelijkheden van het gemeentelijk gebied (evenwicht tussen open en bebouwde gebieden, hiërarchie van verkeertypes, evenwicht tussen harde en zachte functies,..)

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geen handleiding voor de inrichting van individuele percelen, maar vormt de basis voor de ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke verordeningen die wel uitspraak doen over de inrichting van individuele percelen.

 

Het oorspronkelijk gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat werd goedgekeurd in 2000 werd gedeeltelijk herzien. De gedeeltelijke herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is sinds 3 januari 2014 in werking.

Herziene versie gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

(sinds 3 januari 2014)