Elektrische laadpunten in Izegem

In Izegem kan je op een aantal locaties je elektrische wagen opladen.

Laadpalen in je buurt

Een laadpunt voor een elektrische wagen thuis installeren

Organisaties of particulieren hebben geen vergunning nodig om laadpalen te plaatsen op hun eigen terrein op het laagspanningsnet.

Voor laadpunten voor elektrische voertuigen geldt wel een meldingsplicht. Alle laadpunten die je aansluit op het laagspanningsnet met een laadvermogen van meer dan 5 kVa (5kW) moet je melden bij Fluvius.

Fluvius geeft je meer informatie over hoe je je wagen bij je thuis kan opladen.

Een laadpunt in je buurt aanvragen

Als je een oprit of een garage hebt, wordt jouw wagen opgeladen op privaat terrein. Het is niet toegelaten om een kabel op het voetpad te leggen om een voertuig op het openbaar domein op te laden.

Heb je geen oprit of garage, maar is er binnen een straal van 250 meter een publieke laadpaal aanwezig? Dan kan je je wagen opladen aan de publieke laadpaal. Het is niet toegelaten om een kabel over het voetpad te leggen om een voertuig op het openbaar domein op te laden.

Heb je geen oprit of garage, en is er binnen een straal van 250 meter geen publieke laadpaal aanwezig? Dan kan je een laadpaal aanvragen. Tot deze laadpaal geplaatst is, kan het voertuig op het openbaar domein opgeladen worden. In dat geval mag je een kabel over het voetpad leggen volgens de voorwaarden in het politiereglement.

Een publieke laadpaal aanvragen

Elektrische laadpunten bij jouw onderneming

Elektrische laadpalen kunnen nieuwe klanten aantrekken en een bron van inkomsten zijn als het verbruik doorgerekend wordt aan de klant.

Publieke laadpalen op je parking

In de brochure 'Code publiek toegankelijk laden' lees je alles over hoe je je kenbaar maakt aan de gebruiker en hoe je je inrichting kan afstemmen op deze van straten en pleinen.

Kosten- en investeringsaftrek

Eenmanszaken en vennootschappen die tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 investeren in een publiek toegankelijk en intelligent laadstation kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

  • 200% voor wie investeert van 1 september 2021 tot en met 31 maart 2023
  • 150% voor wie investeert van 1 april 2023 tot en met 31 augustus 2024

Als kleine vennootschap kan je ook een beroep doen op de gewone investeringsaftrek voor de aankoop van een laadpaal. In principe mag bij de investeringsaftrek de laadinfrastructuur niet publiek toegankelijk zijn: activa die gratis ter beschikking worden gesteld of waarvan het gebruik wordt afgestaan aan een derde, zijn in principe uitgesloten van de investeringsaftrek. Voor laadinfrastructuur wordt hierop een uitzondering toegekend. Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen bedraagt de gewone investeringsaftrek nog tot eind 2022 25%. Bovendien geldt er in 2022 een verhoogde investeringsaftrek van 35% voor laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens.

Je vindt meer informatie over deze voordelen in de subsidiedatabank.

Ecologiepremie+

Voor de aanschaf van elektrische laadstations, bestaande uit een snellader van minimum 50 kW per laadpunt, gebruik makend van groene stroom en met aanwezigheid van een slimme sturing, kan je via de Ecologiepremie+ ook van steun genieten. Momenteel worden er geen voorwaarden opgelegd over de toegankelijkheid. Voor kmo's gaat het over een subsidie van 30% op de essentiële componenten van de investering. Voor grote ondernemingen wordt de steun beperkt tot 15%.

Meer info over de Ecologiepremie+