Dementievriendelijk Izegem

(Her)Ken Izegem wandeling 

Een reminiscentiewandeling op maat van personen met dementie. De wandeling bestaat uit twee lussen en je kunt ze zelfstandig (persoon met dementie en mantelzorger) of onder begeleiding van een gids afwerken. De wandeling wordt ondersteund met een map met foto's en stadsanekdotes. Het ophalen van herinneringen staat centraal. De praktische informatie kan verkregen worden in Eperon d'Or, in de bibliotheek en in het stadhuis.

Ontdek de wandelingen

Stuurgroep dementie

De woonzorgcentra en thuiszorg zetten in op een dementievriendelijk Izegem. Samen met heel wat andere diensten heeft het de sociale dienst een engagementsverklaring voor een dementievriendelijke gemeente ondertekend.

Om hier een actieve rol in op te nemen, werd vanuit het sociaal huis een stuurgroep gelanceerd. Er kan hierbij gerekend worden op de inzet van de drie Izegemse woonzorgcentra, het dienstencentrum De Leest, het dagverzorgingscentrum Dischveld en de expertise van de Misthoorn.

Met de stuurgroep werden de bestaande initiatieven en de verschillende knelpunten in kaart gebracht. Jaarlijks wordt één actiepunt vooropgesteld.

Deskundige dementie

In 2016 volgden de thuiszorgcoördinatoren een opleiding 'dementiekundige zorgverlener in de gezinszorg' bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Zij zijn erkend door het Vlaams agentschap als deskundigen in dementie. Dit houdt in dat ze:

  • ondersteuning bieden bij belevingsgerichte zorg rond dementie;
  • ondersteuning bieden bij communicatie met personen met dementie;
  • ondersteuning bieden bij de omgang met moeilijk hanteerbaar gedrag van dementerende personen;
  • grondige kennis hebben van de sociale kaart inzake dementie.