Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg is een beleidsdocument voor een deel van het gemeentelijk grondgebied.  In een bijzonder plan van aanleg worden verschillende zoneringen aangeduid. Iedere zonering heeft zijn eigen stedenbouwkundige voorschriften. De stedenbouwkundige voorschriften vertalen hoe er kan gebouwd worden.

Voor Izegem bestaan er nog verschillende bijzondere plannen van aanleg.

Het is wel zo dat er voor de opmaak of de wijziging van de  bijzondere plannen van aanleg een uitdoofbeleid is voorzien, dit sedert de inwerkingtreding van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening op 1 september 2009. Dit heeft te maken met het aanpassingsdecreet op de ruimtelijke ordening van 27 maart 2009. 

Het gevolg hiervan is dat de bijzondere plannen van aanleg in de toekomst geleidelijk aan zullen vervangen worden door gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Wil je weten in welk bestemmingsplan je perceel gelegen is en welke voorschriften er van toepassing zijn, neem dan contact op met de dienst omgeving.