Begrafeniskosten

Bij een overlijden regelen familie en/of erfgenamen de begrafenis. Zij staan ook in voor de begrafeniskosten. Als er geen familie of erfgenamen zijn of als deze hiervoor onvoldoende middelen hebben, kan de sociale dienst tussenkomen in een deel van de begrafeniskosten.

Voorwaarden

  • Niemand kan of wil de begrafenis regelen.
  • Het beschikbare inkomen van de overledene is onvoldoende om de kosten te betalen.
  • Het beschikbare inkomen van de erfgenamen is onvoldoende om de kosten te betalen.

Hoe aanvragen?

Neem contact op met de sociale dienst. Een maatschappelijk werker zal een sociaal en financieel onderzoek uitvoeren. Daarna neemt het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing.