Adopteer groen

Op het grondgebied van onze stad is heel wat openbaar groen aanwezig. Dat groen wordt onderhouden door de personeelsleden van de groendienst. Bepaalde perken en plantsoenen kunnen echter ook door inwoners van de stad onderhouden worden. Inwoners met groene vingers krijgen hierdoor bijkomende mogelijkheden om hun hobby te beoefenen.

De stad draagt een stukje openbaar groen over aan een ‘peter’ of ‘meter’ voor het onderhoud ervan. Deze engageert zich om op regelmatige basis het voorgestelde perk of plantsoen te onderhouden. Adopteer jij groen?

Bekijk het toelagereglement

Naar het aanvraagformulier