Terrasreglement

Als je in Izegem een horecaterras wenst te plaatsen voor je zaak, dien je daarvoor een aanvraag te doen bij het stadsbestuur.

De vergunningen tot het gebruik hebben het karakter van gedoogzaamheden. De gemeente zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van de gedeelten van de openbare weg en de erop geplaatste voorwerpen.

De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid. De vergunningen kunnen ten allen tijde ingetrokken worden. De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen gezien de vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend.

Terrasreglement