Rijbewijzen

front rijbewijs

Opgelet!

De eerste rijbewijzen in bankkaartmodel werden afgeleverd in juli 2010. Die rijbewijzen hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Je krijgt geen uitnodiging om je rijbewijs te vernieuwen. Haal je rijbewijs er dus eens bij en check de vervaldatum!

Een papieren rijbewijs - model van de Europese Gemeenschappen - blijft voorlopig geldig en moet je dus niet vervangen, tenzij het rijbewijs onleesbaar is geworden of je foto niet meer herkenbaar is.