Inrichten pop-upbar

Heb jij een uniek concept voor ogen en een speciale locatie die voor jou geschikt lijkt voor tijdelijke horeca uitbating? En wil je de uitdaging aangaan om wie weet dan toch op een later tijdstip in Izegem een pand voor vaste uitbating te betrekken?  Neem dan zeker contact op met de dienst economie van de stad.
We willen er wel over waken dat tijdelijke initiatieven zich aan dezelfde spelregels houden als de vaste spelers.
Elke tijdelijke horecazaak wordt geacht om zich aan de Izegemse horeca afspraken te houden.

Procedure

Heb je een locatie en plan van opbouw voor ogen? Maak dan eerst tijdig (60 dagen vooraf) een afspraak met onze dienst economie (economie@izegem.be).  Daar zal de coördinatie met andere stedelijke diensten (evenementen, omgeving, mobiliteit,  politie, ...) gebeuren.

Dien jouw project in met korte omschrijving van het concept, doelgroep, periode, locatie, openingsdagen/uren, plan van de locatie, commerciële capaciteit, ...

 Je zal uitgenodigd worden op een overleg met de betrokken diensten over o.a. veiligheid, bereikbaarheid, parking, security.

 Jouw project wordt, inclusief de adviezen uit dit overleg, voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen.

Tijdens de opening van de uitbating waak je als ondernemer op de gemaakte afspraken en stuur je bij waar nodig. Vanuit externe instanties kan bij hinder gevraagd worden naar nieuwe afspraken.

Na het seizoen maken we een gezamenlijke evaluatie op.

De regelgeving is van toepassing voor zowel de tijdelijke als vaste horeca-ondernemingen:

  • Schrijf je onderneming én vestiging van de tijdelijke uitbating in met de juiste activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Jouw horecavergunning vraag je aan bij de stad.
  • Zorg ook dat je in orde bent met de overig wettelijke bepalingen voor het uitbaten van een horecazaak, zoals FAVV, Sabam en billijke vergoedingen, verzekeringen... Neem zeker eens de startersbrochure van Horeca Vlaanderen door.