Hinder bij wegenwerken

Wegenwerken zijn vaak een noodzakelijk kwaad, al kunnen wegenwerken vooral voor ondernemers nogal wat roet in het eten gooien. De stad probeert steeds pro-actief en gericht te communiceren naar zowel getroffen ondernemingen als naar burgers in functie van bereikbaarheid. Dat gebeurt onder meer aan de hand van infovergaderingen op de betreffende locatie. Als je onderneming geregistreerd is in de economische kaart, brengen we je steeds persoonlijk op de hoogte van wegenwerken.

Daarnaast voorziet de  Vlaamse overheid enkele (financiële) maatregelen:

Hinderpremie

Zelfstandigen en kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur, kunnen genieten van een hinderpremie van 2000 euro. Wie in aanmerking komt, krijgt een brief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Je moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Er moet sprake zijn van ernstige hinder: je moet met jouw handelszaak gesitueerd zijn in de hinderzone die wordt afgebakend.
  • Je mag maximum 9 werknemers in dienst hebben.
  • Je moet een zaak hebben die direct contact met de klant vereist.
  • Je moet vaste openingstijden hebben.
  • De werkzaamheden moeten minstens 30 opeenvolgende kalenderdagen duren.

Je hebt hinder van wegenwerken, maar je hebt geen brief ontvangen met instructies van Agentschap Innoveren & Ondernemen? Doe dan alsnog jouw aanvraag via de webapplicatie.

Hinderpremie aanvragen

Sluitingspremie

Soms is de hinder zo structureel van omvang dat het noodzakelijk is om de deuren dicht te houden. Dan kom je in aanmerking voor een sluitingspremie die 80 euro per gesloten dag bedraagt. De zaak moet daarvoor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten, waarbij de premie begint te lopen vanaf de 22ste kalenderdag. De sluitingspremie kan volgen op de hinderpremie.
Dezelfde voorwaarden gelden als bij de hinderpremie. Je kan de aanvraag voor een sluitingspremie doen in blokken van 30 dagen. Ben je langer gesloten, kan je dus meerdere aanvragen doen.

Je kan via dezelfde applicatie als de hinderpremie jouw sluitingspremie aanvragen. Kom je niet in aanmerking voor een hinderpremie, dan heb je mogelijk wél echt op een sluitingspremie. De voorwaarden daartoe kan je nalezen op de website van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Sluitingspremie aanvragen

Overzicht actuele wegenwerken

Actuele wegenwerken