RUP bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof

Gepubliceerd op Vrijdag 18 maart 2022

Op 14 maart keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wallemote-Wolvenhof goed. Hiermee wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een volwaardige stedelijke groenpool aansluitend op het kastelendomein.

Voor de gemeenteraad een beslissing neemt, kan iedereen van 26 maart tot en met 24 mei 2022 een inspraakreactie indienen. Je kan de start- en procesnota gedurende die periode inkijken in het stadhuis of op deze webpagina.

Inspraakreacties

Inspraakreacties kunnen  tot uiterlijk 24 mei worden ingediend via onderstaande blauwe knop.

Of overhandig je schriftelijke reactie (tegen ontvangstbewijs) in het stadhuis of verstuur de brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Korenmarkt 10, 8870 Izegem, telkens ten laatste op 24 mei.

Dien een reactie in

Het doel van deze inspraakperiode van 60 dagen is om iedereen op de hoogte te brengen en vooral om bijkomende kennis en input te verzamelen, om eventuele alternatieven te bepalen, en niet zozeer om bezwaren te formuleren. Daarvoor is het plan in deze fase immers nog niet genoeg uitgewerkt. In een volgende fase komt er een openbaar onderzoek van 60 dagen over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan, waarbij er een concreet plan met de bijhorende voorschriften wordt voorgelegd.

Start- en procesnota

Raadpleeg de startnota

Raadpleeg de procesnota

Wandelboekje voor kinderen

Het planteam wil ook kinderen betrekken bij het plan, om te weten te komen wat zij willen in het stedelijk groengebied rond Wallemote-Wolvenhof. Wat denken zij van de ideeën van het planteam? Wat is voor hen belangrijk? Wat willen zij absoluut niet?

Kinderen kunnen met onderstaand boekje op pad gaan in de buurt. Het plannetje met de route vind je verder in het boekje terug. Als je dat rondje wandelt, kan je zien wat er nu al is in het gebied. In het boekje kun je opschrijven wat je ziet, wat je speciaal vindt, wat er leuk is of juist niet leuk is.

Je ingevulde boekje bezorg je terug aan de stadsdiensten: in de brievenbus van het stadhuis of aan het onthaal van het stadhuis.

Wandelboekje voor kinderen