RUP bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof

Gepubliceerd op Vrijdag 18 maart 2022

 Op 14 maart keurde het college van burgemeester en schepenen de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Wallemote-Wolvenhof goed. Hiermee wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een volwaardige stedelijke groenpool aansluitend op het kastelendomein. 

Van 26 maart tot en met 24 mei 2022 kon je hierover een inspraakreactie indienen. Momenteel worden deze reacties en de binnengelopen adviezen verwerkt in een scopingnota. Deze scopingnota zal aangeven in welke richting het plan verder zal evolueren. De verwachting is dat de scopingnota in de loop van het najaar wordt afgewerkt. De scopingnota wordt dan op deze website gepubliceerd.

Verslag participatiemoment

Start- en procesnota

Raadpleeg de startnota

Raadpleeg de procesnota

Wandelboekje voor kinderen

Het planteam wil ook kinderen betrekken bij het plan, om te weten te komen wat zij willen in het stedelijk groengebied rond Wallemote-Wolvenhof. Wat denken zij van de ideeën van het planteam? Wat is voor hen belangrijk? Wat willen zij absoluut niet?

Kinderen kunnen met onderstaand boekje op pad gaan in de buurt. Het plannetje met de route vind je verder in het boekje terug. Als je dat rondje wandelt, kan je zien wat er nu al is in het gebied. In het boekje kun je opschrijven wat je ziet, wat je speciaal vindt, wat er leuk is of juist niet leuk is.

Wandelboekje voor kinderen