RUP bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof

Gepubliceerd op Donderdag 11 januari 2024
Wallemote

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bosuitbreiding Wallemote-Wolvenhof is definitief door de gemeenteraad vastgesteld op 13 november 2023. Met het RUP wordt werk gemaakt van de ontwikkeling van een volwaardige stedelijke groenpool aansluitend op het kastelendomein. De definitieve vaststelling werd op 11 januari 2024 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het RUP trad in werking op 25 januari 2024.

Het RUP bevat een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en bijhorende kaartenbundel, register van plancompensaties en procesnota. Al deze documenten van het RUP, het bijhorend advies van de GECORO, het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en de publicatie in het Belgisch Staatsblad zijn hieronder terug te vinden:

Documenten