Zwerfkatten en asielwerking

De stad voert een actief zwerfkattenbeleid om de zwerfkattenproblematiek aan te pakken. Dat is nodig omwille van verschillende redenen. Zwerfkatten zorgen voor overlast door het lawaai bij gevechten en in de paartijd, door het vervuilen van de omgeving en door het zoeken naar voedsel, denk maar aan de opengescheurde vuilniszakken. Bovendien kunnen zwerfkatten parasieten overdragen op andere katten, maar ook op de mens. Katten kunnen verder een bedreiging vormen voor inheemse wilde dieren en schade toebrengen aan de lokale fauna. Voor de sterilisatie en het chippen van zwerfkatten werkt de stad voortaan samen met dierenasiel regio Roeselare.

Heb je overlast van meerdere zwerfkatten? Dan kan je contact opnemen met het onthaal van het stadhuis, op het nummer 051 33 73 00 of via communicatie@izegem.be.

Procedure

  1. Na melding bij het gemeentebestuur vangt het dierenasiel regio Roeselare de zwerfkatten op die zich op het openbaar domein bevinden. Dit door middel van een speciale vangkooi voor katten.
  2. Het dierenasiel houdt de kooien dagelijks nauwlettend in de gaten. Omwonenden die een kat opmerken in de kooi, kunnen dit steeds melden. Katten die gechipt of gekenmerkt zijn, worden meteen terug vrijgelaten.
  3. Het dierenasiel brengt de gevangen katten naar een erkende dierenarts. De dierenarts zal de katten ontwormen, kattinnen steriliseren, katers castreren. De dierenarts geeft de behandelde katten een knip in het oor als merkteken. Bij katten met kattenaids of een andere ongeneeslijke ziekte wordt euthanasie overwogen.
  4. De katten worden door het dierenasiel opnieuw vrijgelaten op de plaats van de vangst. De bedoeling is dat de katten zich op die manier enerzijds niet meer voortplanten in het wild en anderzijds een territorium bezet houden.
     

De procedure van het vangen tot terugzetten van de katten is kosteloos voor de melder(s) van de overlast.

Adoptie

Zwerfkatten die nog niet volledig verwilderd, maar socialiseerbaar zijn, worden ter adoptie gesteld, na sterilisatie/castratie en identificatie en registratie. Kittens tot de leeftijd van 8 weken kunnen meestal nog worden gesocialiseerd en voor adoptie aangeboden.

Nuttige links

Kattenbeleidsplan Stad Izegem
Dierenasiel regio Roeselare
Adopteer een dier
't Kringske
Dierenwelzijn
Erkende inrichtingen dierenwelzijn