Team wonen en leven

Het team Wonen en leven bestaat uit een tiental medewerkers die een waaier aan activiteiten aanbieden aan onze bewoners op de afdelingen, dit met de hulp van een groep enthousiaste vrijwilligers. Ons doel is het emotioneel en psychisch welbevinden van onze bewoners te bevorderen. We bieden ook ondersteuning in het bewegen van onze bewoners.

Activiteiten
We maken iedere week een gedetailleerde weekplanning die wordt gecommuniceerd naar de bewoners, familie, personeel en vrijwilligers via het krantje, uitgehangen op de afdeling en via familienet.

In ons aanbod van activiteiten zitten enkele jaarlijks terugkerende evenementen die dan overkoepelend over afdelingen worden georganiseerd. Voorbeelden zijn de koffiestop, een daguitstap naar zee, de oldtimerrit, een buitenlandse themanamiddag, de zomerwandelingen, onze Vlaamse kermis, de rommelmarkt, de kerstmarkt , de modeshow met verkoop van kledij en schoenen, crea met kinderen, bezoek van de vormelingen, het bijwonen van een voorstelling van het Folklorefestival, seniorenmaand, kortom een hele boterham!

Daarnaast hebben we maandelijks terugkerende activiteiten; bvb Verjaardagsfeest voor de jarigen van de lopende maand, hand-en voetverzorging, optredens, de interne bibliotheek, samen werken aan levensboek/fotoalbum, het verzorgen van de jubilea …

Onder wekelijkse activiteiten vinden we dan oa. Soepgroenten snijden, soep maken , kaarten,  reminiscentie activiteiten, bingo, bewegingsactiviteiten en cognitieve trainingsactiviteiten, rijdend winkeltje, rummikub,…

Bewonersraad
Bijna maandelijks houden we een bewonersraad waar de bewoners opmerkingen, vragen en voorstellen kwijt kunnen.

ADL-training en maaltijdbegeleiding
ADL-training en maaltijdbegeleiding
worden aangeboden waar nodig, dit in samenspraak met het hoofdverpleegkundige. ADL staat voor “Activiteiten Dagelijks Leven”. Hierbij probeert de ergotherapeut de zelfredzaamheid en het eigenwaardegevoel te ondersteunen. Occasioneel kan ook een relaxatiebad gegeven worden.

Pastorale werking
Onze pastorale werking behelst de wekelijkse eucharistieviering op vrijdag en daarnaast is er extra aandacht voor de kerkelijke hoogdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren,…). In mei gaan we op bedevaart naar de Dankkapel en  in november houden we  een herdenkingsmoment voor onze overledenen. Pastorale activiteiten worden regelmatig opgeluisterd door een koor en muzikanten.

Moestuin
Sedert een viertal jaar is er ook een moestuin tot stand gekomen samen met bewoners. Er ontstond  een “vruchtbare” interactie die onze bewoners ten goede komt. We planten en zaaien, verzorgen en oogsten. We maken soep, desserten, drankjes enz.. met onze opbrengst.

Foto’s
De foto’s die we nemen van onze bewoners tijdens de activiteiten worden door ons beheerd volgens de Algemene Verordening op de Gegevensbescherming. Ze worden aan de bewoners bezorgd in een fotoalbum en de familie kan de foto’s zien via familienet.