Referente dementie

Mijn naam is Katia Desombere en ik ben ergotherapeute op Villa Van Gogh en tevens de referente voor dementie in WZC De Plataan. Villa van Gogh is de afdeling waar enkel dementerende bewoners zijn opgenomen, maar ook op andere afdelingen wonen soms mensen met een dementieproblematiek. Op “de Villa” willen we een aangename en huiselijke leefomgeving creëren met gevarieerde activiteiten op maat van iedere bewoner. We hanteren daarvoor volgende principes:

 • Waardigheid en respect voor de bewoner
 • Goede relatie met bewoner en familie opbouwen en behouden
 • Inleven in de belevingswereld van de bewoner
 • Aandacht voor omgeving qua hoeveelheid van prikkels
 • Materiaal en activiteiten op maat van de bewoner
 • Structuur aanbieden
 • Onderhouden van vaardigheden, activeren
 • Aandacht voor het individu en voor de groep
 • Aandacht voor de privacy van de bewoner

Mijn taak als referente dementie kan ik als volgt omschrijven:

 • In hoofdzaak informeren en adviseren over het thema Dementie om de kwaliteit van onze bewoners zo hoog mogelijk te houden. Zowel naar familie als personeel toe.
 • Deelname aan het Overleg Platform Dementie
 • Deelname aan de stuurgroep Dementievriendelijk Izegem: elk jaar een nieuw project om Dementie in de kijker te plaatsen.