Privacyverklaring Zorg Izegem

Wij vatten hieronder onze privacyverklaring kort samen.

 

Veilige dienstverlening

Zorg Izegem ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve openbare zorgverlening ten behoeve van alle inwoners van Izegem die daar nood aan hebben. Zorg Izegem engageert zich om uw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.
 

 

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?

Wij hebben jouw gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren als publiekrechtelijke vereniging. In de meeste gevallen ben je verplicht deze informatie ter beschikking te stellen om van de dienstverlening te genieten.
 

 

Toestemming

Wanneer dit nodig is, zullen we jouw toestemming vragen om jouw gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds jouw toestemming intrekken.
 

 

We vragen niet wat we al weten

De overheid beschikt over veel informatie van alle burgers. We zullen – waar dit toegelaten is door de wet – altijd proberen eerst die informatie te gebruiken zodat we je dit niet steeds opnieuw moeten vragen.
 

 

Hergebruik

We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten.
 

 

De computer zegt “nee”

Zorg Izegem maakt geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te  leveren aan burgers.
 

 

Informatie binnen Europa

We bewaren jouw informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we jouw gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in ‘veilige landen’.
 

 

Archief

We bewaren alle gegevens in ons archief zoals dat wettelijk verplicht is. We houden jouw gegevens niet langer bij dan nodig en zullen ze daarna veilig vernietigen.
 

 

Je blijft baas

Je blijft als burger baas over jouw gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.
 

 

Als het fout loopt

We nemen strenge veiligheidsmaatregelen. Maar als jouw gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Meer weten? 

Contactgegevens

Functionaris Gegevensbescherming

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien je jouw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over jou bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Zorg Izegem
Kokelarestraat 2
8870 Izegem
België

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit