Logopedie

Mijn naam is Veerle Vandenabeele en in De Plataan sta ik in voor de logopedische therapie. In 1991 studeerde ik af als logopediste. Sindsdien ben ik 19u/ week tewerkgesteld in de Sint-Jozefskliniek te Izegem. Verder werk ik 6u/week bij Zorg Izegem. Logopedische therapie in het wzc is meestal een verderzetten van de logo die in het ziekenhuis opgestart werd. 

Door verschillende medische aandoeningen kunnen bewoners problemen hebben op vlak van taal (afasie), spraak (dysarthrie) en slikken (dysfagie). De oorzaak is vaak een trombose, bloeding of een andere neurologische aandoening, zoals bv de ziekte van Parkinson.

Indien de ziekte zich nog in een acute fase bevindt, wordt er therapie gegeven met oog op revalidatie.  In het wzc heb ik vaker te maken met chronische aandoeningen, waarbij het behoud van functies centraal staat. Samen met de bewoner wordt een realistisch plan opgesteld met respect voor de mogelijkheden en de verwachtingen van de bewoner.  Er wordt ook veel aandacht besteed aan het verwerken van de beperkingen. Hierbij kan een luisterend oor, begrip en een motiverend gesprek wonderen doen.

Bewoners met een afasie kunnen zowel moeite hebben met het begrijpen als met de taalexpressie. Er wordt dan gezocht naar een manier om zich zo goed mogelijk te kunnen uiten. Onduidelijke spraak is een kenmerk van dysarthrie. Hier worden oefeningen en tips gegeven zodat de bewoner zo verstaanbaar mogelijk wordt. Bij dysfagie wordt er gekeken in welke fase van het slikproces er een probleem is. Samen met de diëtiste wordt er gezocht naar een passende consistentie.  Tevens worden er tips gegeven aan de verpleegkundigen om het verslikken te beperken.  Indien zinvol worden er bijkomende oefeningen gegeven. De bewoner krijgt steeds uitleg waarom er voor een bepaalde therapie gekozen wordt.

De familie die mij wil bereiken, kan dit steeds via mail op veerle.vandenabeele@zorgizegem.be