Leif zitdag

LEIFzitdag in Izegem

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en informeert zowel burgers als patiënten als zorgverleners rond waardige levenseindezorg.
Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud een goed idee!
Het gaat immers om antwoorden op vragen als:
Wat zijn mijn rechten als patiënt? Is een negatieve wilsbeschikking nu echt nodig? Wanneer kom ik in aanmerking voor euthanasie? Is het document ‘voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie’ ruim of eerder strikt in toepassing? Ben ik automatisch orgaandonor of niet? Is voorafgaande zorgplanning enkel nuttig wanneer
ik in een ziekenhuis of woonzorgcentrum terecht kom? Waar en wanneer kan ik terecht voor en in palliatieve zorg? Wat moet ik doen wanneer ik mijn lichaam aan de wetenschap wil schenken? Hoe kan ik mijn  afscheidsplechtigheid of uitvaart zelf in de hand houden?
Elke eerste dinsdag van de maand kan je langskomen tussen 9 uur en 12 uur in dienstencentrum De Leest. Dit op afspraak via 051 33 76 10 of het onthaal van LDC De Leest. Een deskundig LEIFmedewerker beantwoordt al je vragen en maakt je wegwijs in de verschillende documenten. Voor je afspraak kan je het LEIFplan bij je apotheek alvast opvragen en inkijken.
De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. We geven antwoorden vanuit onze ervaring in de specifieke materie inzake levenseindebeslissingen en de wetgeving daar rond. LEIF West-Vlaanderen werkt samen met de palliatieve netwerken, mutualiteiten, de Praatcafé’s Kom op tegen Kanker, de huizenvandeMens, sociale
huizen, het brede sociaal-culturele veld, ziekenhuizen, woonzorgcentra, artsen,...
Patiënten, hun familie en hun artsen met vragen rond het levenseinde kunnen terecht bij het team Uitklaren Levenseindevragen West-Vlaanderen, via tel 0471 83 90 10 (bereikbaar elke werkdag van 10u tot 12u). Een afspraak maken kan ook via de informatiemedewerker in Izegem. Medische consultaties kunnen
momenteel enkel in Brugge.
Meer info op www.leif.be en www.leifwestvlaanderen.be