Kinesitherapie

We werken in De Plataan met 4 kinesitherapeuten, zij werken allemaal deeltijds. Elke collega heeft één of meerdere afdelingen onder zijn of haar verantwoordelijkheid.

  • Pascal Desweemer is verantwoordelijk voor de afdeling Matisse en Picasso.
  • Roos Demyttenaere is verantwoordelijk voor de afdeling Ensor en Delvaux.
  • Marouschka Cappelle is verantwoordelijk voor de afdeling Villa Van Gogh.

De kinesitherapeuten zijn hier dagelijks aanwezig in de voormiddag, maar geregeld ook eens in de namiddag. In de voormiddag wordt er individuele kiné gegeven, in de namiddag groepsactiviteit, of begeleiden we mee de activiteiten buitenshuis, zoals de dagreis.

De behandeling wordt in samenspraak met de huisarts bepaald. In het kinelokaal beschikken we over voldoende materiaal om aangepaste kiné te kunnen geven. Er staat een hometrainer, een bewegingstrainer waarbij de bewoner in zijn rolstoel kan blijven zitten en zo fietsen. We beschikken over evenwijdige liggers om te stappen, een behandeltafel en mecanotherapie om te gaan oefenen met katrolletjes en gewichtjes. Tijdens de therapie wordt er ook steeds rekening gehouden met het fysiek en emotioneel welbevinden van de bewoner. Er worden oefeningen uit het dagelijks leven ingeoefend o.a. transfers, spierversterkende oefeningen worden gegeven voor onderste en bovenste ledematen, gangrevalidatie enz. Meer specifiek wat betreft de gangrevalidatie wordt er nagekeken of er een hulpmiddel nodig is (stok, rollator,…).

Kinesitherapie is meer dan bewegen alleen. Het is ook gezellig samen zijn, sociale contacten bevorderen en als begeleider zien wat de bewoner wel of niet meer kan en daarop inspelen. Daarom is interdisciplinaire samenwerking voor ons heel belangrijk.

Veel bewoners hebben een kinesist thuis en wensen die samenwerking verder te zetten. Dit is vaak mogelijk, maar niet altijd. Indien uw zorgbehoefte te hoog is, dan kan u geen beroep meer doen op uw eigen kinesist. Het is goed dat u dit bij opname bevraagt, zodat daar duidelijkheid over is.

Infobrochure kinesitherapie