Wie is wie

Kenny Rogiers

Diensthoofd, jeugdbeleid, ondersteuning jeugdwerk, jeugdraad, speelruimte, kindvriendelijke stad

kenny.rogiers@izegem.be
051/337333

 

Eva Debruyne

Speelpleinwerking, Tienerwerking, kindvriendelijke Stad

eva.debruyne@izegem.be

speelpleinwerking@izegem.be

051/337335

 

Emma Nuyttens

Evenementen, Babbeloe, Pretateljee, Kindergemeenteraad

emma.nuyttens@izegem.be

pretateljee@izegem.be

051/337332

 

Evelyn Vandeputte

Administratie, Communicatie

evelyn.vandeputte@izegem.be
051/337331

 

Tewerkstelling vanaf 1 oktober

Brugfiguur onderwijs

 

Lopende vacature

Jeugdwelzijnswerk