Wat moet ik nog weten

Eten en drinken

Om 10u: De kinderen mogen hun eigen koek of stuk fruit opeten en hun eigen drankje opdrinken.

Middag: De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee.

Om 16u: De kinderen krijgen een koek.

Doorheen de dag: De kinderen mogen altijd water vragen aan de animator.

* Gelieve een eigen hervulbare drinkfles met water mee te geven met je kind.

 

Kan ik een rugzakje meegeven?

Bij inschrijving: De kinderen geven hun rugzak af.

Om 10u: De kinderen mogen hun rugzak vragen voor een koek of een drankje. Daarna moeten ze de rugzak terug afgeven.

Middag: De kinderen krijgen hun rugzak terug om hun lunchpakket op te eten. Daarna moeten ze de rugzak terug afgeven.

Bij uitschrijving: De kinderen krijgen hun rugzak terug.

 

Welke kledij moet mijn kind aandoen?

Aangepaste kledij: Tijdens het spelen maken de kinderen zich snel vuil. Zorg ervoor dat je kind kleren draagt die vuil mogen worden.Reservekledij:

  • Speciale activiteit: soms wordt er gevraagd om reservekledij mee te brengen. Alle informatie staat in de activiteitenkalender.
  • Broekplassen: soms gebeurt het dat een kleuter in zijn broek plast. Als je als ouder weet dat dit kan gebeuren, geef je best reservekledij mee.

Verloren kledij: Aan de inschrijftafel vind je alle kledij die de speelpleinwerking heeft teruggevonden. Verloren kledij houden wij vier maanden bij op de Jeugddienst.

Gelieve alle kledij te naamtekenen.

 

Mag ik eigen speelgoed meebrengen?

Wij vragen om geen speelgoed van thuis mee te brengen. Doet je kind dat wel, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor mogelijke schade.

 

Wat met luizen?

EĆ©nmaal in de week organiseren wij een luizencontrole. We organiseren altijd een luizencontrole voor we gaan zwemmen. Kinderen die luizen of neten hebben, mogen niet meezwemmen.

Ouders van de kinderen die luizen hebben, worden op de hoogte gebracht. Dan vragen wij om je kind niet meer naar de speelpleinwerking te brengen tot de luizen verdwenen zijn. Als we merken dat er veel kinderen met luizen zijn, geven we aan alle ouders een brief mee.

 

Verzekering bij ongevallen

Voor alle deelnemende kinderen is er een verzekering afgesloten voor:

  • Burgerlijke aansprakelijkheid (schade bij derden)
  • Lichamelijke letsels (ongevallen)

Wat als er iets gebeurt op de speelpleinwerking?

  1. Op het speelplein zorgen we voor de eerste hulp.
  2. We bellen de ouders op.
  3. Indien nodig gaan we naar de huisdokter of het ziekenhuis.
  4. Een hoofdanimator bezorgt de ouders de verzekeringspapieren en een brief met meer uitleg.

 

Fiscale attesten en mutualiteit

Je kan de kosten voor de opvang van uw kind(eren) aftrekken van je belastingen. Dit is enkel zo voor kinderen jonger dan 14 jaar. Deze attesten voeg je als bijlage toe aan je belastingsaangifte. Op het attest staat -de totale som die je kan aangeven op je belastingsbrief. Dit attest zal je telkens toegestuurd worden in het voorjaar, het jaar nadat je kind naar de speelpleinwerking kwam. Opgelet, enkel indien het rijksregister van ouder en kind aangevuld is op het account op de webshop, kan een fiscaal attest opgemaakt worden. Controleer dit dus zeker nog eens extra.

Verschillende mutualiteiten betalen (een deel van) het inschrijvingsgeld voor de speelpleinwerking terug. Vraag ernaar bij de mutualiteit en breng het briefje binnen op het Vrijetijdspunt. Wij vullen alles in en zorgen ervoor dat je het zo snel mogelijk terug krijgt. Na de vakantie kan je de ingevulde brief binnen brengen bij jouw mutualiteit.

 

Contactgegevens speelpleinwerking

Met vragen of problemen kan je steeds terecht bij de hoofdanimatoren ter plaatse. Mocht je nog vragen hebben, dan kan je contact opnemen met speelpleinverantwoordelijke Jonas Lefevere via speelpleinwerking@izegem.be of op de nummers 051 33 73 35 en 0473 57 36 06.