Vossenschade

Over heel Vlaanderen worden steeds meer klachten geregistreerd over vossenschade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen? Om de schadeproblematiek op te volgen en om een beter zicht te krijgen op Vlaams niveau, organiseert onze stad in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt waarop je elk schadegeval kan noteren. Door dit meldpunt aan te vullen, draag je bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossen- en marterproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen.

Vossenschade melden