Vlot op weg in Izegem

Gepubliceerd op Donderdag 22 december 2022

Naar een verkeersveilig, groen en levendig stadscentrum

De voorbije tien jaar deden zich bijna 50 ongevallen met fietsers en voetgangers voor op en rond de centrumbrug en de Korenmarkt. Dat is te veel. De stad wil deze cijfers drastisch verminderen. We doen dat door de centrumbrug op te delen en de fietsers en voetgangers volledig te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. De vrijgekomen ruimte richten we groen in, als een heus brugpark.

Een nieuw bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum vanaf 3 april

Vanaf 3 april zal de centrumbrug volledig worden afgesloten voor noodzakelijke onderhoudswerken door de Vlaamse Waterweg. Dat betekent ook dat vanaf 3 april het nieuwe bereikbaarheidsplan in het stadscentrum van kracht is. Welke route neem je best naar je werk? Hoe fietst je kind het best naar school? Je kan alles zelf al eens uitproberen via onderstaande routeplanner.
Opgelet: Op de routeplanner kan je enkel de routes in Izegem en gedeeltelijk vanuit de buurgemeenten zien. Kom je van verder weg? Klik dan bijvoorbeeld op de plaats waar je Izegem binnenrijdt. Bestaande routes worden louter ter illustratie getoond en zijn vaak afhankelijk van persoonlijke voorkeuren en gewoontes. De voorgestelde trajecten zijn steeds de snelste routes en houden rekening met maximum snelheden en de fietszone. De snelste route is niet noodzakelijk de kortste of veiligste route.

visualisatie brug over kanaal (bovenaanzicht)

Een nieuw, groen jasje voor de centrumbrug

In 2023 plant de Vlaamse Waterweg noodzakelijke renovatiewerken aan de centrumbrug. De stad grijpt deze werken aan om de centrumbrug veiliger in te richten en te vergroenen. Op de westelijke kant van de brug komt één lange, groene fiets- en wandelzone. Het autoverkeer krijgt ruimte op de oostzijde van de brug.

De omgeving van de centrumbrug en de Korenmarkt wordt zo niet alleen verkeersveiliger, we verfraaien er ook het uitzicht. Meer groen, aangename terrasruimte op de Korenmarkt en gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij de doelstellingen.

Visualisatie Dam

Die gezellige ontmoetingsruimte willen we graag doortrekken naar de Melkmarkt, een van de mooiste pleintjes van onze stad. Door het plein te ontharden, te vergroenen en gezellig in te richten, willen we van de Melkmarkt een bruisende plek maken.

Ook op de Dam in Emelgem liggen heel wat kansen om te ontharden en te vergroenen. Door een knip in de Noordkaai kunnen we Wandel op de Mandel verder doortrekken en een fiets- en wandelpad met aantakking op de centrumbrug aanleggen.

Veilig op weg in het stadscentrum

Het uitgangspunt van de plannen blijft om het stadscentrum optimaal bereikbaar te houden voor alle weggebruikers vanuit alle hoeken van de stad. Daarom zal de verkeerssituatie in enkele omliggende straten wijzigen. Zo zal de rijrichting van de Brugstraat, Grote Markt, Marktstraat en Nieuwstraat omgedraaid worden.  Zo creëren we veilige ruimte voor alle weggebruikers in het hart van onze stad.

Vlot op weg in het stadscentrum