Renovatie centrumbrug

Gepubliceerd op Donderdag 22 december 2022
Bereikbaarheid

Vlot op weg: naar een verkeersveilig, groen en levendig stadscentrum

Een nieuw bereikbaarheidsplan voor het stadscentrum vanaf 3 april

Vanaf maandag 3 april start aannemer Willemen in opdracht van de Vlaamse Waterweg noodzakelijke renovatiewerken aan de centrumbrug. Voor deze werken zal de centrumbrug ongeveer een jaar volledig worden afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Dat betekent ook dat vanaf 3 april het nieuwe bereikbaarheidsplan in het stadscentrum ingevoerd wordt. Autoverkeer wordt tijdens de werken omgeleid via de andere bruggen. De centrumbrug blijft tijdens de werken steeds toegankelijk voor voetgangers en fietsers.

Het uitgangspunt van de plannen blijft om het stadscentrum optimaal bereikbaar te houden voor alle weggebruikers vanuit alle hoeken van de stad. Daarom zal de verkeerssituatie in enkele omliggende straten wijzigen. Zo zal de rijrichting van de Brugstraat, Grote Markt, Marktstraat en Nieuwstraat omgedraaid worden.  Zo creëren we veilige ruimte voor alle weggebruikers in het hart van onze stad.

Lees de brochure

visualisatie brug over kanaal (bovenaanzicht)

Een nieuw, groen jasje voor de centrumbrug

De stad grijpt de renovatiewerken aan om de centrumbrug veiliger in te richten en te vergroenen. Op de westelijke kant van de brug komt één lange, groene fiets- en wandelzone. Het autoverkeer krijgt ruimte op de oostzijde van de brug.

De omgeving van de centrumbrug en de Korenmarkt wordt zo niet alleen verkeersveiliger, we verfraaien er ook het uitzicht. Meer groen, aangename terrasruimte op de Korenmarkt en gezellige ontmoetingsruimte zijn daarbij de doelstellingen.

Visualisatie Dam

Die gezellige ontmoetingsruimte willen we graag doortrekken naar de Melkmarkt, een van de mooiste pleintjes van onze stad. Door het plein te ontharden, te vergroenen en gezellig in te richten, willen we van de Melkmarkt een bruisende plek maken.

Ook op de Dam in Emelgem liggen heel wat kansen om te ontharden en te vergroenen. Door een knip in de Noordkaai kunnen we Wandel op de Mandel verder doortrekken en een fiets- en wandelpad met aantakking op de centrumbrug aanleggen.

Veelgestelde vragen