Wegenwerken: Vijfwegen

Gepubliceerd op Vrijdag 18 december 2020

Herinrichting Vijfwegenstraat - Kachtemsestraat

De Vijfwegenstraat, Kachtemsestraat en delen van de Lieven Gevaertlaan en Egaalstraat krijgen binnenkort een nieuwe riolering. Oorspronkelijk was voorzien dat deze werken na het zomerverlof zouden starten en werden de voorbereidende werken in functie van de nutsleidingen gestart. Door de coronamaatregelen liep de start van de rioleringswerken vertraging op. Die is nu voorzien in december. 

 

Fasering van de werken

Fase 1: Lieven Gevaertlaan en kruispunt met de Kachtemsestraat
Vermoedelijke duurtijd: tot eind februari
Op 11 januari start in de Lieven Gevaertlaan de aanleg van een nieuwe regenwaterleiding en vuilwaterleiding. In eerste instantie werkt de aannemer enkel in de Lieven Gevaertlaan. Het kruispunt Lieven Gevaertlaan - Kachtemsestraat wordt pas later afgesloten. Tijdens de werken wordt een omleiding voorzien via de Leo Bekaertlaan , de Lodewijk de Raetlaan en de Vijfwegenstraat.

Fase 2: Kachtemsestraat tot Leo Bekaertlaan
Vermoedelijke duurtijd: najaar 2021
Start: aansluitend na fase 1, vermoedelijk eind februari

Fase 3: Stuk tussen Noordkaai en Lodewijk de Raetlaan
Vermoedelijke duurtijd: 1 maand
Deze werken veroorzaken weinig tot geen hinder voor het verkeer

Fase 4: Stuk Lodewijk de Raetlaan en insteek Vijfwegenstraat
Vermoedelijke duurtijd: 2 maanden
De aannemer plaatst eind februari de grondwaterverlaging op het rondpunt beneden de centrale brug zodat in de loop van maart gestart kan worden met de effectieve rioleringswerken in een stuk van de Lodewijk de Raetlaan en de Vijfwegenstraat. Tijdens deze werken wordt een omleiding voorzien via de vernieuwde Lieven Gevaertlaan en Kachtemsestraat.

Fase 5: Vijfwegenstraat
Vermoedelijke duurtijd: 4 maanden

Fase 6: Kruispunt Vijfwegen
Vermoedelijke duurtijd: 4 maanden

Fase 7: Kachtemsestraat tot het kruispunt met de Lieven Gevaertlaan

 

 

Visualisatie Vijfwegenstraat