Ontevreden over je vaccinatie? Laat het ons weten!

Als organisatoren en medisch personeel van het vaccinatiecentrum hechten we veel belang aan de kwaliteit van het vaccinatieproces. Wat we doen is mensenwerk. Er kan al eens iets fout lopen. Wanneer je niet tevreden bent over de organisatie of het verloop van het vaccinatieproces vinden we het belangrijk om te horen wat beter kan.

Wanneer je echt ontevreden bent, kan je dit uiten via het indienen van een klacht.

Na ontvangst van je klacht zal de klachtenbehandelaar je binnen de 14 dagen contacteren. De klachtenbehandelaar zal luisteren naar je klacht. Samen met jou proberen we te zoeken naar een oplossing. Soms kunnen we je klacht niet oplossen, bijvoorbeeld omdat er bepaalde regels gelden. Als we de klacht niet kunnen oplossen, dan zullen we je uitleggen waarom. Zo kan het vaccinatiecentrum bijvoorbeeld niets veranderen aan het soort vaccin dat je als bezoeker krijgt. Het heeft bijgevolg geen zin om daarover een klacht in te dienen. Binnen de maand na het indienen van je klacht krijg je een voorstel tot oplossing.

Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing? Dan kan je klacht indienen bij het agentschap Zorg en Gezondheid.

Een klacht indienen