Word jij onze stadsdichter?

Gepubliceerd op Maandag 29 maart 2021
29 maart 202101 juni 2021

Met de aanstelling van een stadsdichter wil de stad de inwoners warm maken voor poëzie. De stadsdichter legt de stad en gebeurtenissen in de stad vast in gedichten die op regelmatige tijdstippen in de kijker worden gezet. Poëzie is een ideaal middel om uitdrukking te geven aan gevoelens en emoties.

Wat houdt het stadsdichterschap in?

  • De stadsdichter levert vanaf de aanstelling jaarlijks minstens zes gedichten aan (die over het jaar gespreid zijn).
  • De stadsdichter bepaalt zelf de inhoud van deze gedichten. Het college van burgemeester en schepenen kan naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen of evenementen suggesties bezorgen aan de stadsdichter.
  • De vorm van de gedichten is vrij te bepalen.
  • De gedichten hebben betrekking op de stad Izegem, de inwoners, actuele ontwikkelingen in de stad of opvallende gebeurtenissen.
  • De stadsdichter geniet artistieke vrijheid, maar zorgt in de gedichten voor een positieve benadering van de stad en laat na om persoonlijke politieke of levensbeschouwelijke standpunten in te nemen.

Duur van het stadsdichterschap

De stadsdichter wordt voor een periode van twee jaar aangesteld door het college van burgemeester en schepenen op voordracht van een jury. De periode start voor de eerste keer op 1 september 2021 en loopt tot 31 augustus van het eerstvolgende oneven jaar. Daarna wordt de nieuwe cyclus gestart met de nieuw aangestelde stadsdichter. Indien de stadsdichter de verplichtingen niet nakomt, kan de samenwerking vroegtijdig beëindigd worden door het college van burgemeester en schepenen. Voor de resterende periode wordt dan
geen nieuwe stadsdichter aangesteld.

Kandidaatstelling

Om je kandidaat te stellen bezorg je het volgende:

  • een kort cv (met je contactgegevens en geboortedatum)
  • een motivatiebrief
  • vier gedichten (in getypte vorm)
    • twee van de vier gedichten moeten specifiek Izegem als thema hebben

Bezorg ons je kandidatuur ves@izegem.be of per brief:
Kandidatuur stadsdichter
Ter attentie van het college van burgemeester en schepenen
Stadhuis
Korenmarkt 10
8870 Izegem

Je kan tot uiterlijk 1 juni je kandidatuur indienen.

Naar het volledige reglement