RUP Klein Harelbeke

Gepubliceerd op Donderdag 11 januari 2024

Een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor de wijk Klein Harelbeke 

Stad Izegem maakt samen met studiebureau Sweco een nieuw RUP - een ruimtelijk uitvoeringsplan - op voor de wijk Klein Harelbeke: de zone binnen de N36, Burgemeester Vandenbogaerdelaan, Schoolstraat, Vlasgaardstraat, Zwingelaarstraat en Kortrijksestraat. 

Een RUP bepaalt welke functies binnen een bepaald gebied thuishoren: wonen, landbouw, natuur,… 
Bovendien kunnen we bij die zones ook voorwaarden opleggen, zoals bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte, een minimumpercentage groen op de percelen, materiaalkeuzes voor afsluitingen, e.d. Nu is er ook al een RUP voor Klein Harelbeke, maar enkele voorschriften daarin verhinderen een duurzame verdere ontwikkeling van de wijk. 
Daarom maken we een nieuw RUP op.  

Infobrochure 

Inspraakronde van 22 februari tot en met 21 april 2024 

Het planteam wil weten wat jij denkt van de uitgangspunten, de doelstellingen en de aanpak die in de startnota zijn beschreven. Hoewel er al heel wat voorbereidend werk voor de startnota is gedaan, kan je ongetwijfeld nog jouw steentje bijdragen op basis van je kennis en ervaring. Je woont, werkt, speelt of sport in Klein Harelbeke, of je passeert er gewoon af en toe. Jouw informatie, je ideeën en opmerkingen zijn nuttig voor het uitwerken van de toekomstvisie voor de wijk. Daarom werd er over deze nota gedurende 60 dagen een inspraakronde georganiseerd.  De inspraakronde is intussen afgelopen.

De startnota 

Met de startnota gaat de stad letterlijk van start met het planproces. De startnota legt uit waarom het RUP wordt opgemaakt en over welk gebied het gaat. In de startnota worden ook de eerste, voorlopige concepten uitgewerkt. Over de startnota wil het planteam graag jouw mening horen. 

Startnota 

De procesnota 

De procesnota legt uit welke stappen we doorlopen om tot een RUP te komen. De procesnota wordt regelmatig bijgewerkt om het verloop en de timing van de procedure te duiden. 

Procesnota 

Kaartenbundel  

Infomarkt 

Op 6 maart organiseerde de stad een infomarkt over het RUP. Een 60-tal geïnteresseerde inwoners hebben daar al een eerste reactie op de startnota gegeven.

Verslag infomarkt