RUP Decof

Het RUP heeft als doel de ontwikkelingsmogelijkheden van het borstelbedrijf Decof, gevestigd langs de Noordkaai,  vast te leggen.

Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 30 juni 2020. De bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing houdende de definitieve vaststelling van het RUP werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 oktober 2020. Het RUP treedt in werking veertien dagen na deze publicatiedatum.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, het advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en het vaststellingsbesluit kunnen worden ingezien in de gemeente.