Publieke laadpunten

Omdat publieke laadpalen essentieel zijn voor het doorbreken van elektrische mobiliteit, worden de komende jaren heel wat extra publieke laadpalen geplaatst. Ook in Izegem kan je op een aantal locaties je elektrische wagen opladen:

 • Parking De Leest, Sint-Jorisstraat 62
 • Parking De Krekel, Heilig Hartstraat 15
 • Ter hoogte van Sint-Pietersstraat 2
 • Roeselaarsestraat 241 (parking tegenover Wantje Pietersstraat)
 • Victor Saelenstraat
 • Reigerstraat
 • Wijngaardparking
 • Korenmarkt
 • Ter Beursplein
 • Emelgemseplein

Locaties laadpalen
 

Publieke laadpaal aanvragen

Als inwoner, onderneming of taxi-/deelwagenbedrijf kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken een publieke laadpaal aanvragen op het openbaar domein via een digitaal loket (Paal volgt Wagen). Als je zelf geen plaats hebt voor een laadpaal en een bestaand publiek laadstation te veraf is, kun je zo toch een paal op maximaal 250 meter van jouw deur verkrijgen.

Procedure

Vraag een publieke laadpaal op het openbaar domein aan via het digitaal loket.

1. Aanvraag

Vul het formulier in om een publieke laadpaal in jouw buurt aan te vragen. De dossierbehandelaar bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken gaat na of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en vraagt eventuele aanvullingen op.

2. Beoordeling

Nadat het Departement Mobiliteit en Openbare Werken alle gegevens correct heeft ontvangen, word je via e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing binnen een termijn van 40 kalenderdagen. Bij een gunstige beslissing wordt de laadpaalexploitant gevraagd om het plaatsingsproces op te starten.

Bij het behandelen van een aanvraag zal niet enkel gekeken worden naar de aanwezigheid van een publiek toegankelijk laadpunt (zowel op openbaar als privaat domein) in de buurt van de aanvrager, maar er zal ook een toetsing gebeuren van de beschikbaarheid van de bestaande laadpunten. Hierbij zijn er twee elementen van belang:

 • bezettingsgraad (is er m.a.w. nog voldoende capaciteit beschikbaar om het bijkomende batterij elektrische voertuig op te laden),
 • de kosten verbonden aan het laden en parkeren (deze mogen niet onevenredig zijn t.o.v. de kosten voor parkeren elders op het openbaar domein).
3. Plaatsing

De publieke laadpaal wordt in de buurt geplaatst en kan gebruikt worden om wagens op te laden.

Meer informatie