Zorgbudget ouderen met een zorgnood

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger: tegemoetkoming hulp aan bejaarden) is een aanvullend inkomen voor mensen die door lichamelijke problemen hinder ondervinden bij de dagdagelijkse activiteiten. Meestal hebben deze personen meer uitgaven voor medicatie, dokterskosten, ziekenhuiskosten en professionele thuiszorg.

Voor het aanvragen van het zorgbudget kan je terecht bij de thuiszorgcoördinatoren. Ook wordt nagegaan of er recht is op bijkomende voordelen zoals een parkeerkaart, sociale tarieven en dergelijke.

Meer info

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet men 65 jaar zijn en wordt er rekening gehouden met zowel je inkomen (roerende en onroerende goederen) als dat van je partner en de graad van zelfredzaamheid. Het bedrag van de tegemoetkoming is variabel en is afhankelijk van het financieel en medisch onderzoek.