Vergunning individueel bezoldigd vervoer

Context

De vroegere 'taxivergunning' en 'vergunning vervoer verhuur voertuig met bestuurder' werden met het decreet van 29 maart 2019 samengebracht in één handige vergunning 'individueel bezoldigd vervoer'. De vergunning regelt de toelating om bezoldigd vervoer te verrichten op de openbare weg. Nieuw is de bestuurderspas die elke bestuurder nodig heeft om een voertuig te besturen waarmee diensten voor individueel bezoldigd vervoer worden verricht.

Procedure

  • Je hebt een lopende, geldige vergunning voor vervoersdiensten?
    Dan blijft die geldig tot de vervaldatum die vermeld staat op de vergunning. Vanaf het moment dat die moet vernieuwd worden, val je onder de nieuwe wetgeving.
  • Jouw vergunning loopt binnenkort af?
    Dan moet je een aanvraag doen voor een nieuwe vergunning en val je onder de nieuwe wetgeving van het decreet van 29 maart 2019. Dat kan via het vernieuwde formulier dat je hieronder vindt. 

Vergunning voor individueel bezoldigd vervoer

Zorg zeker ook dat alle gevraagde documenten meegestuurd worden met een aanvraag. Een vergunning wordt uitgereikt per voertuig die je inzet voor individueel bezoldigd vervoer. Een vergunning kost 350 euro per jaar per voertuig (of 250 euro voor ecologische voertuigen, volgens de voorwaarden van het decreet). De vergunning wordt aangevraagd in de stad of gemeente waar het bedrijf zijn exploitatiezetel heeft.

Vergunning aanvragen

Bestuurderspas

Elke bestuurder moet een bestuurderspas hebben om bezoldigde verplaatsingen te maken. De pas blijft vijf jaar geldig en kost 20 euro. De pas wordt aangevraagd in de stad of gemeente waar de bestuurder gedomicilieerd is.

Bestuurderspas aanvragen