Tenlasteneming

Een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) is een document dat nodig is wanneer je een niet-Europeaan wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Het gaat hier zowel over visumplichtige als niet-visumplichtige buitenlanders.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door één natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart/verblijfskaart
  • de bijlage 3bis (Vul vakken A & B reeds in!)
  • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen
    • je laatste 3 loonfiches/het laatste aanslagbiljet van de personenbelasting/je pensioenfiche/...
Extra informatie

Op de pagina's Bijlage 3bis en Tenlasteneming voor kort verblijf van het Agentschap Integratie & Inburgering vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.