Parkeerkaart mindervaliden

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je parkeren op voorbehouden plaatsen. Dit kan zowel als chauffeur of als passagier. Zowel volwassenen als kinderen kunnen recht hebben op een parkeerkaart. De thuiszorgcoördinatoren helpen jou bij de aanvraag.

De blauwe parkeerkaart voor personen met een handicap dient op een zichtbare plaats achter de voorruit van het voertuig aangebracht te zijn.
Voorbehouden parkeerplaatsen vind je snel via www.navigeerenparkeer.be

Voorwaarden

Je hebt recht op een parkeerkaart als: 

  • je een blijvende invaliditeit van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit) 
  • je oorlogsinvalide bent met een invaliditeit van 50% of meer
  • je volledig verlamd bent aan de armen of de beide armen werden geamputeerd 
  • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert. Als je ouder bent dan 21 jaar: 12 punten of meer (zelfredzaamheid) of minstens 2 punten (mobiliteit). Als je jonger bent dan 21 jaar: 2 punten in de categorie "verplaatsing" of "mobiliteit en verplaatsing 
  • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds om een mobiliteitshulpmiddel (scooters en driewielers komen niet in aanmerking) aan te kopen dat vermeld staat in de lijst van mobiliteitshulpmiddelen.