Lang verblijf niet-Europeaan

Als niet-Europeaan kan je in aanmerking komen voor verblijfsrecht in België in volgende gevallen:

  • als werknemer;
  • als zelfstandige;
  • als student.

Heb je familie in België, kan je in sommige gevallen ook verblijfsrecht krijgen via gezinshereniging. Meer info vind je hier.

Verblijfsaanvraag vóór afreis naar België

  • Als je als niet-Europeaan langer dan 3 maanden in België wenst te verblijven, dan moet je hiervoor vooraf een machtiging vragen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor jouw verblijfplaats of je plaats van oponthoud in het buitenland. De beslissing wordt genomen door de Dienst Vreemdelingenzaken.
  • Bij aankomst in België kan je bij het gemeentebestuur van jouw verblijfsplaats je verblijfstitel aanvragen.

     Maak een afspraak

Verblijfsaanvraag in België

In buitengewone omstandigheden en op voorwaarde dat je over een identiteitsdocument beschikt, kan de machtiging tot verblijf echter worden aangevraagd bij het Belgische gemeentebestuur van de plaats waar je verblijft. De ambtenaar stuurt de aanvraag door naar de Dienst Vreemdelingenzaken.

Procedure

Infomoment

De ambtenaar overloopt samen met jou welke procedure voor jou van toepassing is en welke documenten je moet voorleggen.

 Opstart procedure

  • De wijkagent komt langs voor een woonstcontrole.
  • Je verzamelt tijdig alle nodige documenten om je dossier te vervolledigen en bezorgt deze aan de ambtenaar. Eens je dossier volledig is, stuurt de ambtenaar dit door naar de Dienst Vreemdelingzaken.

Beslissing

Je wordt uitgenodigd op de dienst burgerzaken. De ambtenaar brengt je op de hoogte van de beslissing over jouw verblijfsrecht.

Hoe opstarten?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?

  • je paspoort
  • op het infomoment laat de ambtenaar je weten welke documenten nodig zijn voor jouw procedure
Extra informatie

Op de pagina De machtiging om langer dan 3 maanden in België te verblijven van de FOD Binnenlandse Zaken vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.