Lang verblijf Europeaan

Als burger van de Europese Unie heb je het recht langer dan drie maanden in België te verblijven: 

  • als werknemer;
  • als zelfstandige;
  • als werkzoekende;
  • als beschikker over voldoende bestaansmiddelen;
  • of als student.

Heb je familie in België, kan je in sommige gevallen ook verblijfsrecht krijgen via gezinshereniging. Meer info vind je hier.

Binnen de 3 maanden na je aankomst in België, moet je jouw inschrijving aanvragen bij het gemeentebestuur van je verblijfplaats.

Procedure

Infomoment

De ambtenaar overloopt samen met jou welke procedure voor jou van toepassing is en welke documenten je moet voorleggen.

Opstart procedure

  • De wijkagent komt langs voor een woonstcontrole.
  • Je verzamelt alle nodige documenten om je dossier te vervolledigen en bezorgt deze aan de ambtenaar.

Beslissing

Je wordt uitgenodigd op de dienst burgerzaken. De ambtenaar brengt je op de hoogte van de beslissing over jouw verblijfsrecht.

Hoe opstarten?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart of paspoort
  • op het infomoment laat de ambtenaar je weten welke documenten nodig zijn voor jouw procedure
Extra informatie

Op de pagina Unieburger van het Agentschap Integratie & Inburgering vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.