Kort verblijf niet-Europeaan

Wanneer je als niet-Europeaan voor een korte tijd (niet langer dan 3 maanden) in België verblijft, maar niet in een hotel of pension, dan moet je binnen de 3 dagen na je aankomst in ons land een melding van aanwezigheid (bijlage 3) afhalen in de gemeente waar je verblijft.

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Deze wordt berekend door bij de datum van de binnenkomststempel in het Schengengebied (in het reispaspoort), de toegestane verblijfsduur (zoals vermeld op de visumsticker, of drie maanden in geval van niet-visumplichtige vreemdelingen) op te tellen. De melding van aanwezigheid voor een niet-Europeaan met kort verblijf is in ieder geval maximaal drie maanden geldig en kan slechts uitzonderlijk verlengd worden.

Niet-Europeanen met een bijlage 3 staan slechts geregistreerd als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je paspoort
  • 1 recente pasfoto
  • de adresgegevens van jouw verblijfplaats
Extra informatie

Op de pagina Kort verblijf als derdelander van het Agentschap Integratie & Inburgering vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.