Kort verblijf Europeaan

Wanneer je als Europeaan voor een korte tijd (niet langer dan 3 maanden) in België verblijft, maar niet in een hotel of pension, dan moet je binnen de 8 dagen na je aankomst in ons land een aankomstverklaring (bijlage 3ter) afhalen in de gemeente waar je verblijft.

Op het document staat de uiterste datum van het toegestane verblijf vermeld. Voor EU-burgers is de verklaring van aanwezigheid 3 maanden geldig.

EU-burgers kunnen in België werken met een bijlage 3ter (bv. seizoensarbeid). Vreemdelingen met een bijlage 3ter staan slechts geregistreerd als 'verblijvende' en krijgen geen rijksregisternummer.

Hoe aangeven?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart of paspoort
  • indien seizoensarbeid: je werkgeversattest
Extra informatie

Op de pagina Kort verblijf als Unieburger van het Agentschap Integratie & Inburgering vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.