Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming

Kan je omwille van ziekte of invaliditeit niet meer volledig of gedeeltelijk aan de slag op de arbeidsmarkt? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) of een integratietegemoetkoming (IT) vanuit de FOD Sociale Zekerheid. Voor de aanvraag van deze tegemoetkomingen kan je terecht bij de thuiszorgcoördinatoren. Zij zullen ook bekijken of je recht hebt op bijkomende voordelen, zoals een parkeerkaart en  sociale tarieven.

Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is om het inkomen dat je door je beperking niet kan verdienen (deels) te compenseren.

Ben je tussen 18 en 65 jaar?

Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar kan je door je handicap maar 1/3 of minder verdienen van wat iemand zonder handicap op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (‘verminderd verdienvermogen’)? Dan heb je misschien recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Meer info

Integratietegemoetkoming (IT)

Dit is een tegemoetkoming die bedoeld is als compensatie voor de bijkomende kosten die je als persoon met een beperking hebt om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven ('integratie').

Ben je tussen 18 en 65 jaar?

Heb je ernstige moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen, …)? Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT). We kijken naar de invloed van je beperking op hoe gemakkelijk je jezelf kan behelpen in je dagelijks leven (‘zelfredzaamheid’) . Een arts zal je zelfredzaamheid evalueren volgens een puntensysteem.

Meer info