Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van een gebouw. Voor bepaalde doelgroepen is zo'n energiescan gratis.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kunt besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of uw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren. Een energiescan is niet hetzelfde als een energieaudit. Een energieaudit is grondiger.

Hier aanvragen

Extra informatie

De fiche Energiescan op de Vlaamse Productencatalogus bevat de meest recente informatie/regelgeving.