Gezinshereniging als Europeaan

Als Europeaan kan je via gezinshereniging verblijfsrecht krijgen als je familie hebt in België.  Je komt hiervoor in aanmerking als:

  • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar;
  • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar);
  • bloedverwant in neergaande lijn (ook die van de echtgeno(o)t(e) of partner beneden de 21 jaar);
  • bloedverwant in neergaande lijn (ouder dan 21 jaar en ten laste);
  • ouder van een Belgisch minderjarig kind.

Procedure

Infomoment

Een medewerker bekijkt eerst de situatie van jou en jouw familieleden tijdens een infomoment om zo de juiste procedure te kunnen op starten.

Opstart procedure

  • De wijkagent komt langs voor een woonstcontrole.
  • Je verzamelt alle nodige documenten om je dossier te vervolledigen en bezorgt deze aan de ambtenaar.

Beslissing

Je wordt uitgenodigd op de dienst burgerzaken. De ambtenaar brengt je op de hoogte van de beslissing over jouw verblijfsrecht.

Hoe opstarten?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?
  • je identiteitskaart
  • op het infomoment laat de ambtenaar je weten welke documenten nodig zijn voor jou procedure en welke legalisaties er eventueel nodig zijn
Extra informatie

Op de pagina De Gezinshereniging van de FOD Binnenlandse Zaken vind je de meest recente informatie/regelgeving terug.