Elektronische verblijfskaart

Niet-Belgen ouder dan 12 jaar waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.  Er zijn 9 types verblijfskaarten:

 • elektronische A kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische C kaart: verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf
 • elektronische D kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene
 • elektronische E kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden
 • elektronische E+ kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleid werknemer

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Kosten
 • A-, B-, C-, D-, G-, H-kaart: €18,60
  • bij vernieuwing A-kaart als gezinshereniger of arbeidsmigrant betaal je een extra retributie en komt de totale kost op €40.
 • E- en F-kaart: €18,30

Betalen kan enkel met bancontact.

Wat moet je meenemen?
 • je huidig verblijfsdocument
 • 2 recente pasfoto's (max. 6 maanden oud) met een egale witte achtergrond en een neutrale gezichtsuitdrukking met gesloten mond (volgens de ICAO-normen)

Opgelet! Moet je A-kaart verlengd worden, zal je opnieuw documenten moeten voorleggen bij de ambtenaar. Informeer tijdig naar wat je nodig hebt!