Elektronische verblijfskaart

Niet-Belgen waarvan de procedure tot inschrijving afgerond is, kunnen een verblijfskaart bekomen na instructies van Dienst Vreemdelingenzaken. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig zal zijn, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.  Er zijn 13 types verblijfskaarten:

 • elektronische A-kaart: bewijs van inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur
 • elektronische B-kaart: bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur
 • elektronische K-kaart: verblijfskaart voor gevestigde derdelander (voorheen C-kaart)
 • elektronische L- kaart: verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene (voorheen D-kaart)
 • elektronische EU-kaart: verklaring van inschrijving voor EU-burgers met verblijf van meer dan 3 maanden (voorheen E-kaart)
 • elektronische EU+-kaart: verblijfskaart voor EU-burgers met duurzaam verblijf (voorheen E+-kaart)
 • elektronische F kaart: verblijfskaart van familielid van EU-burger of Belg - procedure gezinshereniging
 • elektronische F+ kaart: duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van EU-burger of Belg
 • elektronische H kaart: Europese blauwe kaart voor hoogopgeleid werknemer
 • elektronische I-kaart: vergunning voor de binnen de onderneming overgeplaatste personen
 • elektronische J-kaart: vergunning voor de binnen de onderneming overgeplaatste personen die, gebruik makend van hun recht lange termijnmobiliteit, in België verblijven en werken
 • elektronische M-kaart: verblijfskaart voor Britten of hun familieleden die een procedure als begunstigde van het terugtrekkingsakkoord (of familielid van -) hebben doorlopen en goedkeuring kregen
 • elektronische N-kaart: verblijfskaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak

Kosten

Verblijfsdocumenten -12-jarigen

 • A-, B-, K-, L-kaart: € 11,35
 • EU-, EU+-, F-, F+-kaart: € 8,35
 • M-kaart: € 8,35

Verblijfsdocumenten +12-jarigen

 • EU- en EU+-kaart: € 21,30
 • F- en F+-kaart: € 21,30
 • A-, B-, H-, K-, L-kaart: € 21,60
  • Bij vernieuwing van de A-kaart als meederjarige gezinshereniger, arbeidsmigrant of begunstigde medische geregulariseerde betaal je een extra retributie en komt de totale kost op € 45,35.
 • M- en N-kaart: € 21,10
 • J- en I-kaart: € 21,60

Betalen kan enkel met bancontact.

Wat moet je meenemen?
 • je huidig verblijfsdocument
 • 2 recente pasfoto's (max. 6 maanden oud) met een egale witte achtergrond en een neutrale gezichtsuitdrukking met gesloten mond (volgens de ICAO-normen)

Opgelet! Moet je A-kaart verlengd worden, zal je in veel gevallen opnieuw documenten moeten voorleggen bij de ambtenaar. Informeer tijdig naar wat je nodig hebt!