Andere nationaliteiten - Wijzigen identiteitsgegevens

Bepaalde gegevens staan geregistreerd in het rijksregister (je naam, je burgerlijke staat,...). Als er iets verandert aan je persoonlijke gegevens, moet je dit melden bij de gemeente.

Het is belangrijk dat bij de wijziging van persoonsgegevens, de correcte gegevens worden doorgegeven om eventuele problemen met attesten en uittreksel enz., te vermijden.

Hoe aangeven?

Maak een afspraak

Wat moet je meenemen?

 • Identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort)
 • Bij aanpassing van je naam:
  • Nieuwe identiteitskaart of paspoort met vermelding van de juiste naam.
 • Bij aanpassing van je burgerlijke staat:
  • Een huwelijksakte/echtscheidingsakte met de nodige legalisatie of apostille.
  • De akte mag niet ouder dan één jaar zijn!
  • Eventueel een vertaling naar het Nederlands door een beëdigd vertaler in België.

Asielzoeker

Wanneer iemand asiel aanvraagt bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), noteert de DVZ de identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats… ) in het wachtregister. De asielzoeker krijgt daarna een bijlage 25/26 (asielaanvraag aan de grens / asielaanvraag in het binnenland). Op deze bijlage staan de identiteitsgegevens vermeld. Het is mogelijk dat hierin fouten sluipen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen foutieve identiteitsgegevens worden rechtgezet.

Hoe aanvragen?

De werkwijze verschilt naargelang het statuut (asielzoeker / erkend vluchteling / subsidiair beschermde). Meer info vind je hier.